<!-- Janusz Korczak, Jan Karski, Irena Sendlerowa --> <h1><a href="http://blogiceo.nq.pl/kolkohistoryczne2012gim4gliwice/"> Dobrzy ludzie w czasach zła</a> </h1> <p>Blog kółka historycznego</p> Janusz Korczak, Jan Karski, Irena Sendlerowa<br> <a href="http://www.fuks.pl">Darmowe aliasy www Fuks.pl</a>